30th July 2012

Time flies...

Prema ki hala...
satya - satya'i
ami ekata katha

kichu'i bhula
jan'ya ekajana byaktira upara patanasila
ekati bhula kintu patanasila
satyi'i pagala apanake tariye

gatakala posta theke caliye
ami icchuka ami take balena uccarabe a'uta hate pare
ami bijnapana apani saksat kara
ami apani phsakana
ebam ami apani cinta khepa
bisesata yakhana ami janatama hala nisuti ekhano, apani phire barite na
ekada
ami satyi'i icchuka apani ki janena ye ami cinta karachi
ebam amake balabena ki apani kaja karachena yemana ami eka i pare

kintu
ami jani
ami bhula byakti pachanda
ebam
E'i sampurna ekata camatkara dbidha bodha na
tarapara mara mara
kibhabe ami icchuka ami ta karate pare
kintu
ami jharera jana

e'i muhurte
ami sudhumatra icchuka
ami apani katha balate parena
Ebam ami apani dekhate parena
Ebam apani khusi
ebam ami sabe e' dekhuna sukhi habena
apani snehamaya
prayojana ne'i, apani sange habe
sambhabata
E'i hala e'i jan'ya sabaceye bhalo samadhana
kona upasanhara sange samparka
0 Responses